Görme Engelliler

Bilişim Teknolojileri Tanıtım
 

BİLİŞİM   TEKNOLOJİLERİ ALANI

ATÖLYE ŞEFİ

NERMİN YILMAZ

ALAN ÖĞRETMENLERİ

EMRE YAMAÇ

ASLI BİLGİN

 

ALANIN TANIMI

 

Bilişim teknolojileri   alanı, bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım kurulumu yanında alanın   altında yer alan ağ işletmenliği, bilgisayar teknik servisi, veritabanı   programcılığı ve web programcılığı dallarının yeterliklerini kazandırmaya   yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

 

ALANIN AMACI

 

Bilişim teknolojileri   alanında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik   gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran   nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

DAL: WEB PROGRAMCILIĞI

Tanımı: Bilgisayar   sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında, web   sayfası tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web   uygulamaları hazırlanmasına yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Bilgisayar   sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında web   sayfası tasarımı ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web   uygulamaları hazırlama yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiştirmektir.

 

İSTİHDAM ALANLARI

 

Bilişim teknolojileri   alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları   yeterlikler doğrultusunda;

1.   Ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma,   kamu kurum ve kuruluşlarında,

2.   Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında, kamu kurum   ve kuruluşlarında,

3.   Kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve   yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve   kuruluşlarında,

4.   Web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar   hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma,   kamu kurum ve kuruluşlarında vb. yerlerde çalışabilirler.

 

BELGELENDİRME

1. Mezun olan öğrenciye   alanda/dalda diploma verilir.

2. Öğrenciye, programdan   ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir   yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan   kişilere eş değer belge verilir.

 

EĞİTİM SÜRESİ

1.   Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı   olarak planlanmıştır.

2.   Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,   bilişim teknolojileri alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile   ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Öğrenciler, programın   gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama   konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, bilişim   sektöründe yer alan yazılım, ağ yönetim, web hizmeti ve teknik servis hizmeti   veren firmalar, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak   yönlendirilir.